Bo‘lib to‘lash

Aynan siz uchun, xonadon xarid qilishning bir necha imkoniyati mavjud:

1. Bo‘lib to‘lash 50 - 25 - 25 (3 oy)
Boshlang‘ich to‘lov -50%
Ikkinchi to‘lov 25% ikkinchi oyda
Qoldiq to‘lov 25% uchinchi oyda
Chegirma 12%

2. 6 oyda bo‘lib to‘lash
Boshlang‘ich to‘lov -50%
Qoldiq to‘lovni 6 oy ichida teng ulushda to‘lash
Chegirma 11%

3. Kalit topshirulgunga qadar bo‘lib to‘lash
Bo‘lib to‘lash muddati – qurilish montaj ishlari yakuniga qadar
Boshlang‘ich to‘lov 30% dan, chegirma – 3%
Boshlang‘ich to‘lov 50% dan, chegirma – 5%
Boshlang‘ich to‘lov 70% dan, chegirma – 7%

4.Foydalanishga topshirulgunga qadar bo‘lib to‘lash
Boshlang‘ich to‘lov 50% dan,
*Chegirmasiz